A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बघत राहु दे तुझ्याकडे

बघत राहु दे तुझ्याकडे
आज अकल्पित भेट घडे, भेट घडे.

दुःख न उरले सरली भीती
अंगांगांतुन भरली प्रीती
धुंद गंध हा चहुकडे, चहुकडे.

गीत फुले कंठातुन कोमल
पंखांना ये आज नवे बळ
उल्लंघाया उंच कडे, उंच कडे.

सत्य भेटले सौंदर्याला
अंकुर फुटले माधुर्याला
हर्षसागरी गगन बुडे, गगन बुडे.