A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूर लागला आज

सूर लागला आज!
शब्द धावती स्वरांमागुनी ताल धरी पखवाज
सूर लागला आज!

नकळत मिळता, जुळता तारा
सूर ओतिती अमृतधारा
अर्थ आगळा ये आकारा जमता सारा साज!

तान मुलायम देता सुस्वर
शब्द डोलती हिंदोळ्यावर
सप्त सुरांची भरली घागर बरसे वरुनी आज!
पखवाज - एक प्रकारचे तालवाद्य.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

 

Random song suggestion
  आशा भोसले, पं. वसंतराव देशपांडे