A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सूर लागला आज

सूर लागला आज !
शब्द धावती स्वरांमागुनी ताल धरी पखवाज
सूर लागला आज !

नकळत मिळता, जुळता तारा
सूर ओतिती अमृतधारा
अर्थ आगळा ये आकारा जमता सारा साज !

तान मुलायम येता सुस्वर
शब्द डोलती हिंदोळ्यावर
सप्त सुरांची भरली घागर बरसे वरुनी आज !
पखवाज - एक प्रकारचे तालवाद्य.
हिंदोल (हिंडोल) - झुला, झोका.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  आशा भोसले, पं. वसंतराव देशपांडे