A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बघुन बघुन वाट तुझी

बघुन बघुन वाट तुझी नयन थांबले
परत निघुन जावया न वळती पाऊले

भिरभिरता तळी वारा
लुकलुकत्या वर तारा
क्षण क्षण मी गणत इथे स्तब्ध राहिले

भास तरी किती वेळा
सोडी ना मन चाळा
पदरव मज वाटे जरी पान वाजले

मनी येते रे नाथा
येशिल तू मी जाता
सोसशील दु:ख कसे मज न सोसले
रव - आवाज.