A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बघुनि त्या भयंकर भूता

बघुनि त्या भयंकर भूता फोडिली तिनें किंकाळी ।
या हृदया चरका बसला, कळवले मनहि त्या काळीं ।
परि बाप तिचा तो कसला चांडाळ पूर्विचा वैरी ।
तिळभरही द्रवला नाहीं उलट त्या बिचारिस मारी ।
ती दीन भयाकुल मुद्रा रात्रंदिन दिसते बाई ।
रडविलें तिनें मज कितिदां दचकतें भिउनि शयनींही ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
चाल-जळो ग यांचं स्‍नान
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
चरका - चटका.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.