A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बघुनि वाटे त्या नील

बघुनि वाटे या नील पयोदातें ।
हरिच दुसरा कीं आक्रमी नभातें ।
बलाकांची शंखसी करीं माला ।
तडित्पीताम्बर बांधिला कटिला ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर- छोटा गंधर्व
नाटक - मृच्छकटिक
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
कटि - कंबर.
तडित - वीज.
पयोधर - मेघ.
बलाक - बगळा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.