A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बहरला पारिजात दारी

बहरला पारिजात दारी
फुले का पडती शेजारी?

माझ्यावरती त्यांची प्रीती
पट्टराणि जन तिजसी म्हणती
दुःख हे भरल्या संसारी!

असेल का हे नाटक यांचे
मज वेडीला फसवायाचे?
कपट का करिति चक्रधारी?

का वारा ही जगासारखा
तिचाच झाला पाठीराखा
वाहतो दौलत तिज सारी!
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - माणिक वर्मा
राग- मधुवंती
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• पुणे आकाशवाणी संगीतिका 'पारिजातक' मधील पद.
पट्टराणी - मुख्य राणी अथवा अभिषिक्त राणी.