A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांवरे श्याम श्रीहरी

सांवरे श्याम श्रीहरी
मी झाले तुजविण बावरी

मंतरलेले सूर ऐकुनी भान मला नुरले
बंध जगाचे तोडुनि सारे धावत मी आले
ही छळते वैरिण बासरी

रतिरंगाची नवथर बाधा रे जडली मजला
धुंद नशेचा मोरपिसारा तनूमनी फुलला
मी विरले या सुखसागरी
नुरणे - न उरणे.
नवथर - नवीन.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.