A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सारेगमप

गाईन गीत सुरेल नवे
जे रसिकांचे मन रिझवे
संगीताने जग भरले
हे स्वप्‍न स्वरांचे उलगडले
नाचले रंगले दंगले गुंगले
तनमन गुणगुणले
सा रे ग म प
गीत - श्रीरंग गोडबोले
संगीत - अजय-अतुल
स्वर- बेला शेंडे, स्वप्‍नील बांदोडकर
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- सारेगमप, वाहिनी- झी मराठी.

 

  बेला शेंडे, स्वप्‍नील बांदोडकर