A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गे मायभू तुझे मी फेडीन

गे मायभू तुझे मी फेडीन पांग सारे;
आणीन आरतीला हे सूर्य, चंद्र, तारे.

आई, तुझ्यापुढे मी आहे अजून तान्हा;
शब्दात सोड माझ्या आता हळूच पान्हा.

आई, तुझ्यापुढे ही माझी व्यथा कशाला?
जेव्हा तुझ्यामुळे ह्या जन्मास अर्थ आला!

मी पायधूळ घेतो जेव्हा तुझी जराशी,
माझी ललाटरेषा बनते प्रयाग.. काशी!

आई, तुझी अशी मी गाईन रोज गाणी;
माझी तुझ्या दुधाने गेली भिजून वाणी!
गीत- सुरेश भट
संगीत -
स्वर -
गीत प्रकार - स्फूर्ती गीत
पांग फेडणे - इच्छा पूर्ण करणे.
ललाट - कपाळ.