A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बहरली जणू लतिका

बहरली जणू लतिका कलिका
जीव रमला या फुलाला

मोहची भारी गमला मजला
ठायीं ठायीं वेडा झाला

काय मनाला वाटें सखया
नकळे हो परि मोदमया
प्रेमरंगी सुखदा फुलल्या
ठाय - स्थान, ठिकाण.
लता (लतिका) - वेली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.