A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाई बाई मन मोराचा

बाई बाई मन मोराचा कसा पिसारा फुलला

चिमनी मैना चिमना रावा
चिमन्या अंगनी चिमना चांदवा
चिमनी जोडी चिमनी गोडी
चोच लाविते चिमन्या चार्‍याला
चिमनं चिमनं घरटं बांधलं चिमन्या मैनेला

शिलेदार घरधनी माजा, थोर मला राजांचा राजा
भोळा भोळा जीव माजा जडला त्याच्या पायाला

रे मनमोरा रंगपिसारा अंगी रंगुनि जीव रंगला
गोजिरवानी मंजुळ गानी, वाजविते बासुरी डाळिंब ओठाला
येडं येडं मन येडं झालं ऐकुन गानाला
रावा - पोपट.