A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाई माझी करंगळी मोडली

ऐन दुपारी यमुनातीरी, खोडी कुणी काढली
बाई माझी करंगळी मोडली

जळी वाकुन मी घट भरताना
कुठून अचानक आला कान्हा
गुपचूप येऊन पाठीमागून माझी वेणी ओढली

समोर ठाके उभा आडवा
हातच धरला माझा उजवा
मीही चिडले ईरेस पडले, वनमाला तोडली
ईर - शक्ती / जोर / चुरस / ईर्ष्या. (ईरेस पडणे- चुरस लावून पुडे सरसावणे.)
ठाकणे, ठाके - थांबणे / स्थिर होणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.