A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बकुळफुला कधीची तुला

सात जन्मांची निनावी आशा धरून मनात
बकुळफुला कधीची तुला धुंडते बनात

टाकून दूर नदीच्या पार
उघडे माझ्या घराचे दार
सदैव पीशी हिंडते अशी नि:संगपणात

टाकून सारा शृंगारसाज
तुझ्याचसाठी फिरते आज
होईल कसे? झाले रे हसे सगळ्या जनांत !

श्रावणघनगर्जन वाजे
दिपव दोन्ही नयन माझे
एका आंधळ्या गहन निळ्या सोनेरी क्षणांत
गीत - ना. घ. देशपांडे
संगीत - यशवंत देव
स्वर- मंगला नाथ
गीत प्रकार - भावगीत
पिसे - वेड.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.