A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझी सूरत मनात राया

तुझी सूरत मनात राया भरली रे
डाव्या डोळ्यात छबी तुझी कोरली

काल सांजच्यापारी उभी होते दारी
रान वार्‍यावरी हो रान वार्‍यावरी
तुझ्या ओठांतली शीळ भिरभिरली

रूप तुझं पाहून मन गेलं मोहून
अन्‌ राहून राहून बाई राहून राहून
दिठी तुझ्याच मागं मागं फिरली

नवतीची कळा वय माझं सोळा
स्वभाव साधा भोळा ग बाई साधा भोळा
दोन्ही गालांवरी लाज थरथरली
नवती - तारुण्याचा भर.

 

Print option will come back soon