A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बेभान या रात्री

बेभान या रात्री बेबंद झाले रे
अधीर मी अन्‌ अधीर तूही, अधीर हे वारे

दोन हातांच्या झुल्यावर अंग झोकीन मी
अमृताचे दान घेता तृप्त होईन मी
मीलनाला साक्ष देतील लक्ष हे तारे

चांदण्यांचा धुंद मेळा नाचतो गगनी
गंध शोधीत भृंगही आले पहा रानी
स्पंदनांनी ऊर भरला कहर झाला रे
गीत - यशवंत देव
संगीत - अनिल-अरुण
स्वर- अनुराधा पौडवाल
गीत प्रकार - भावगीत