A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मी आज बहिण हो भावाची

मी नाही कुणाची, नाही कुणाची
मी आज बहिण हो भावाची

मायपित्यांची पूजा करिते
चरणधूळ ही भाळी लाविते
हात जोडुनि क्षमा मागते
लेक नव्हे मी तुमची

अमृतज्योती नयनी लाविन
डोळे भरुनि तुजला पाहिन
देवाआधी तुज ओवाळिन
पंचारती प्राणांची

जन्मोजन्मी तुझाच ताई
असा धाकला होईन भाई
नको भेट रे याहून काही
मजला भाऊबीजेची
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - यशवंत देव
स्वर- सुमन कल्याणपूर
चित्रपट - सुखी संसार
गीत प्रकार - चित्रगीत