A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा असा चंद्र अशी

हा असा चंद्र.. अशी रात फिरायासाठी!
तूच नाहीस इथे हात धरायासाठी!

चेहरा तो न इथे ही न फुलांची वस्ती!
राहिले कोण आता सांग झुरायासाठी?

कालचे तेच फिके रंग नकोसे झाले
दे तुझे ओठ नवा रंग भरायासाठी!

आडवी एक तिथे भिंत मनाची आली..
दार होतेच कुठे आत शिरायासाठी?

काय आगीत कधी आग जळाली होती?
लोक नेतील मला खोल पुरायासाठी!
गीत- सुरेश भट
संगीत - भीमराव पांचाळे
स्वर - भीमराव पांचाळे
अल्बम- दु:खाचे झाले गाणे..
गीत प्रकार - कविता शब्दशारदेचे चांदणे

 

Random song suggestion
  भीमराव पांचाळे