A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भक्तीभाव हा घ्या सेवा

भक्तीभाव हा घ्या सेवा
रुचिर रूप तपनांत तापवा
गोड गोड मज बोलवा ॥

अमर कलासी मम देह धरी
सत्य सत्य त्या राबवा ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वर- बालगंधर्व
नाटक - संगीत मेनका
राग - काफी
ताल-त्रिवट
चाल-कोन गाव को छोरा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत