A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भक्तीभाव हा घ्या सेवा

भक्तीभाव हा घ्या सेवा
रुचिर रूप तपनांत तापवा
गोड गोड मज बोलवा ॥

अमर कलासी मम देह धरी
सत्य सत्य त्या राबवा ॥
गीत- कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत मेनका
राग- काफी
ताल-त्रिवट
चाल-कोन गाव को छोरा
गीत प्रकार - नाट्यगीत