A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भक्तीच्या फुलांचा बोलतो

भक्तीच्या फुलांचा बोलतो सुवास
तुझा देव येतो तुला भेटण्यास

चंदनाचा देह उटी उगाळीत
प्राणदीप माझा लावी फुलवात
धूप जाळी देवा अंतरीचा ध्यास

देवा तुझ्यावरी जीवफूल वाही
नामाची तुझिया आरती मी गाई
ध्यानमग्‍न होता याहो सावकाश

पडता घरात देवाचे पाऊल
जाहले घराचे मंगल देऊळ
नित्य घडो देवा तुझा सहवास

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.