A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भंगलेल्या त्या स्मृतींना

भंगलेल्या त्या स्मृतींना आळवीतो मी पुन्हा
हाच का माझा गुन्हा?

भाववेडी रम्य प्रीती, स्वप्‍न अपुले ते बसंती
संपले सारे तरी मी आठवीतो त्या खुणा

रंग विरला भावनांचा, बहर सरला जीवनाचा
घोळवीतो तीच गाथा गिळून सार्‍या वेदना

दु:ख माझे हे गुलाबी, त्यातली धुंदी शराबी
शोधितो त्यातून विरल्या प्रीतीच्या संवेदना
गीत - वंदना विटणकर
संगीत - विश्वनाथ मोरे
स्वर- सुधीर फडके
गीत प्रकार - भावगीत