A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पुनवेचा चंद्रम आला घरी

पुनवेचा चंद्रम आला घरी
चांदाची किरणं दर्यावरी
चांदण्याच्या चुर्‍यात
खार्‍याखार्‍या वार्‍यात
तुझा माझा एकान्‍त रे, साजणा !

लाटांचे गीत निळे
काठाला ते गुज कळे
सागरकाठा भिडती लाटा
श्वासाला त्या श्वास जुळे
निळ्यानिळ्या पाण्यात
एका खुळ्या गाण्यात
तुझा माझा एकान्‍त रे, साजणा !

चंदेरी धुंद हवा
साथीला तूच हवा
थरथरणारा एक शहारा
या रात्रीचा रंग नवा
लाजर्‍या या गालांत
हृदयाच्या तालात
तुझा माझा एकान्‍त रे, साजणा !
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.

 

Print option will come back soon