A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
पुनवेचा चंद्रम आला घरी

पुनवेचा चंद्रम आला घरी
चांदाची किरणं दर्यावरी
चांदण्याच्या चुर्‍यात
खार्‍याखार्‍या वार्‍यात
तुझा माझा एकांत रे, साजणा!

लाटांचे गीत निळे
काठाला ते गुज कळे
सागरकाठा भिडती लाटा
श्वासाला त्या श्वास जुळे
निळ्यानिळ्या पाण्यात
एका खुळ्या गाण्यात
तुझा माझा एकांत रे, साजणा!

चंदेरी धुंद हवा
साथीला तूच हवा
थरथरणारा एक शहारा
या रात्रीचा रंग नवा
लाजर्‍या या गालांत
हृदयाच्या तालात
तुझा माझा एकांत रे, साजणा!
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.