A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भारतीय घटनेचा तू

भारतीय घटनेचा तू शिल्पकार आहे
सुगंधापरी तव कीर्ती दिगंतात वाहे

भक्तिभाव श्रद्धासुमने तुला अर्पिताना
कंठ दाटुनी ये अमुचा पूर लोचनांना
तुझी स्मृती अंतःकरणी दुःख कोरताहे

शूद्र म्हणुनी जे जे मानव हीन लेखलेले
तमातून काढून त्या तू प्रकाशित केले
कोटी कोटी जनतेचा तू मार्गदीप आहे

चंदनापरी तू झिजुनी कष्ट सोसलेस
ज्ञानसूर्य तूचि अमुचा तूच बोधिवृक्ष
तुझी कथा इतिहासाला साक्षीभूत आहे
दिगंतर - सर्वदूर.

 

Print option will come back soon