A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भावफुलांची बाग सखये

भावफुलांची बाग सखये कशी फुलली
आज कशी रे भुंग्याला या कळी भुलली, कळी भुलली

हा धुंद वारा खट्याळ भारी
मिठीत मिटली दौलत सारी
भ्रमर फुलांचे चुंबन घेई
खर्‍या सुखाची ओळख पटली, ओळख पटली

धरती ल्याली हिरवा शालू
हिरवळीत चल जाऊन बोलू
प्रणय सुखाने नको बावरू
मनात माझ्या हुरहूर उठली, का उठली

साथ आपली तरुणपणाची
प्रीतीला या भिती कुणाची
तुझे नि माझे मीलन होता
मलाच माझी लाज वाटली, लाज वाटली

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  सुरेश वाडकर, आशा भोसले