A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वर्ग हा नवा

स्वर्ग हा नवा, वाटतो हवा
साथ ही तुझी जणू उन्हात चांदवा

ऐक साजणी, या खुळ्या क्षणी
वेड लावतो जीवा तुझाच गोडवा

चिमणे घरटे सजले साजरे
इवले सुख हे फुलले आज रे
भरले घर हे आनंदाने
मन हे गाते गीत तुझे ऐक ना
प्रेमगीत छेडितो ऊरात पारवा

बघुनी अपुले घर स्वप्‍नातले
सजणी झुलले तनमन, नाचले
जुळले नाते दोन जिवांचे
जीव हे झाले एकरूप साजणा
साथ ही तुझी जणू उन्हात चांदवा
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.

 

Print option will come back soon
Random song suggestion
  हृषिकेश रानडे, योगिता गोडबोले-पाठक