A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भावूक दोन डोळे

भावूक दोन डोळे, ना वीट गारगोटी
प्रीतीस पारखे ते रडणार प्रीतिसाठी!

ती एक वेल होती चैत्रात मोडलेली
ती एक गोष्ट होती अर्ध्‍यात सोडलेली
कंठात दाटलेले आले अखेर ओठी!

जी वाट चालले मी ती जाय वाळवंटी
वेड्यापरी उन्हात मी राहिले करंटी
मी एकटीच आता कोणी पुढे न पाठी!
करंटा - अभागी.