A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
नभि हसली चन्‍द्रिका

नभि हसली चन्‍द्रिका, चकोरा
झुरशी तू परि मनी कशाला

मोहजाली रमवुनी जिवाला
वंचिल तुजला चंचल बाला
सोड प्रीतीचा घातुक चाळा
छंद विषारी हा खरा
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.
चंद्रिका - चांदणे.
वंचना - फसवणूक.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.