A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
राधे तुझा सैल अंबाडा

कसा ग गडे झाला? कुणी ग बाई केला?
राधे तुझा सैल अंबाडा

पृथ्वीच्या पेल्यात गाळिली, रजनीच्या बागेतिल द्राक्षें
भुलवुनि तुजला वनांत नेली, रसरसलेली रात्र रंगली
वाजविता बासरी, कचपाशांचा नाग उलगडी फडा

पहिल्या चंचल भेटीमधली, बाल्याची कबुतरें पळाली
वेणी तिपेडी कुरळी मृदुला, सुटली घालित गंध-सडा

भ्रमर रंगी हा श्याम सांपडे, नीलकमल कचपाशि तव गडे
अरुणोदय होतांच उलगडे, पाकळि पाकळि होइ मोकळी
या कोड्याचा झाला उलगडा
कच - केस.
पाश - जाळे.
फडा - सर्पाची फणा.