A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भय इथले संपत नाही

भय इथले संपत नाही, मज तुझी आठवण येते
मी संध्याकाळी गातो तू मला शिकविली गीते

ते झरे चंद्रसजणांचे ती धरती भगवी माया
झाडांशी निजलो आपण झाडांत पुन्हा उगवाया

तो बोल मंद हळवासा आयुष्य स्पर्शुनी गेला
सीतेच्या वनवासातील जणू अंगी राघव शेला

स्तोत्रात इंद्रिये अवघी गुणगुणती दुःख कुणाचे
हे सरता संपत नाही चांदणे तुझ्या स्मरणाचे
गीत - ग्रेस
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- लता मंगेशकर
राग - यमन
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- महाश्वेता, वाहिनी- सह्याद्री.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.