A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भय इथले संपत नाही

भय इथले संपत नाही मज तुझी आठवण येते
मी संध्याकाळी गातो तू मला शिकविली गीते

ते झरे चंद्रसजणांचे ती धरती भगवी माया
झाडांशी निजलो आपण झाडात पुन्हा उगवाया

तो बोल मंद हळवासा आयुष्य स्पर्शुनी गेला
सीतेच्या वनवासातिल जणु अंगी राघवशेला

स्तोत्रात इंद्रिये अवघी गुणगुणती दुःख कुणाचे
हे सरता संपत नाही चांदणे तुझ्या स्मरणाचे
गीत - ग्रेस
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- लता मंगेशकर
राग - यमन
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- महाश्वेता, वाहिनी- सह्याद्री.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.