A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भीमराया घे तुझ्या

भीमराया घे तुझ्या या लेकरांची वंदना !
आज घे ओथंबलेल्या अंतरांची वंदना !

दुमदुमे 'जयभीम'ची गर्जना चोहीकडे
सारखा जावे तिथे हा तुझा डंका झडे
घे, अता घे राहिलेल्या संगरांची वंदना !

कोणते आकाश हे? तू अम्हा नेले कुठे?
तू दिलेले पंख हे.. पिंजरे गेले कुठे?
या भरार्‍या आमुच्या, ही पाखरांची वंदना !

कालचे सारे मुके आज बोलू लागले
अन्‌ तुझ्या सत्यासवे शब्द तोलू लागले
हे वसंता, घे मनांच्या मोहरांची वंदना !

जाळले गेलो तरी सोडले नाही तुला
कापले गेलो तरी तोडले नाही तुला
ही तुला उद्‍ध्‍वस्‍त झालेल्या घरांची वंदना !

तू उभा सूर्यापरी राहिली कोठे निशा?
एवढे आम्हा कळे ही तुझी आहे दिशा !
मायबापा, घे उद्याच्या अंकुरांची वंदना !

धम्मचक्राची तुझ्या वाढवू आम्ही गती
हा तुझा झेंडा अम्ही घेतलेला सोबती
ऐक येणार्‍या युगांच्या आदरांची वंदना !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.