A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भेट ती झाली तुझी अन्‌

भेट ती झाली तुझी अन्‌ गंधता आली जीवा
फूल मी झाले कळीचे, धुंदली सारी हवा

लाजते माझी मला मी, चालणे मंदावले
प्रीतीच्या गंगाजळाने मी सुखाने नाहले
मंदिरी माझ्या मनाच्या लाविला रे तू दिवा

रंगते लाली कपोली भाववीणा आडवी
मीलनाच्या इभ्रतीला ये गुलाबी पालवी
भेटणे स्वप्‍नी तुला रे छंद हा लागे नवा
कपोल - गाल.

 

Print option will come back soon