A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भेटशील केव्हा माझिया

भेटशील केव्हा, माझिया जिवलगा
उतावीळ मन तुझिया भेटी

तुझे रूप ध्यानीमनी
जागेपणी स्वप्‍नांतुनी
विश्व शून्य तुजवाचुनी
माझिया जिवलगा

तुझा छंद जीवा जडे
तुझी साद कानी पडे
वाटे यावे तुझियाकडे
माझिया जिवलगा

नको असा दूर राहू
नको असा दूर ठेवू
नको असा अंत पाहू
माझिया जिवलगा
गीत - सुधीर मोघे
संगीत - सुधीर मोघे
स्वर- श्रीकांत पारगांवकर
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- अधांतरी, वाहिनी- सह्याद्री.

 

Print option will come back soon