A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जय कृष्णातटवासा

जय कृष्णातटवासा ।
निजजनभयविध्वंसा ।
करितें मी नवस असा ॥

भुलुनि मनीं द्रव्याला ।
मज द्यावें जरठाला ।
कुमति अशी जनकाला ।
नच झाली तरि तुजला ।
लक्ष वाती वरसाला ।
लाविन रे गिरिजेशा ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
राग - सारंग
ताल-दादरा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
जरठ - म्हातारा.
मति - बुद्धी / विचार.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.