A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
लहानपण दे गा देवा

लहानपण दे गा देवा ।
मुंगी साखरेचा रवा ॥१॥

ऐरावत रत्‍न थोर ।
त्यासी अंकुशाचा मार ॥२॥

जया अंगीं मोठेपण ।
तया यातना कठीण ॥३॥

तुका ह्मणे बरवे जाण ।
व्हावे लहानाहून लहान ॥४॥

(महापूरे झाडे जाती ।
तेथे लव्हाळ वाचती ॥५॥)
बरवा - सुंदर / छान.
लव्हाळे - गवत.
भावार्थ-

  • ए देवा, तू मला लहानपणच दे कारण लहान मुंगीला साखरेचे कण खायला मिळतात.
  • इंद्राचा ऐरावत हत्ती किती मोठा? पण हत्तींना रोज अंकुशाचा मार खावा लागतो.
  • ज्याच्या अंगी मोठेपणा आहे त्याला फार त्रास सहन करावा लागतो. कष्ट सोसावे लागतात.
  • याकरिता तुकाराम महाराज म्हणतात, आपण लहानापेक्षा लहान होणे चांगले, हे लक्षात घ्या.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.