A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भेटीची आवडी उताविळ मन

भेटीची आवडी उताविळ मन ।
लागलेंसे ध्यान जीवीं जीवा ॥१॥

आतां आवडीचा पुरवावा सोहळा ।
येउनी गोपाळा क्षेम देई ॥२॥

नेत्र उन्मिळत राहिले तटस्थी ।
गंगा अश्रुपाती वाहविली ॥३॥

तुका ह्मणे तुह्मी करा साचपणा ।
मुळींच्या वचना आपुलिया ॥४॥

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.