A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भोळिं खुळीं गवसति जीं

भोळिं खुळीं गवसति जीं धनिक वणिकबाळें ।
धरायास त्यांस पाश असति निरनिराळे ॥

आण शपथ मम वचनें मानिलीं खरीं कां ।
हंसतिल जन म्हणतिल ते शंभु खरे भोळे ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संशयकल्लोळ
चाल-हे श्रवण
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
वणिक - वाणी, बनिया.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.