A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भुई भेगाळली खोल

भुई भेगाळली खोल, वल्लं र्‍हाईली न कुटं
पाल्या-पाचोळयाचा जीव वहाटुईशी घुस्‍मटं

उभ्या दस्कटाचं रान आयुष्याला भिंगुळवानं
मुक्या जात्याच्या बाळूशी ओवी गाते जिवातून

सये सुगरनी बाई, तुला कशी सांगू गोष्ट
दाट दु:खाचं गाठुडं, शब्द उचलंना वटं

माय सुगरनी बाई, देई घरट्याशी थारा
असं बेवारशी जीनं सोसवेना उन्हं-वारा
गीत- ना. धों. महानोर
संगीत - आनंद मोडक
स्वर - अंजली मराठे
चित्रपट- दोघी
गीत प्रकार - चित्रगीत