A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भुई भेगाळली खोल

भुई भेगाळली खोल वल्लं, र्‍हाईली न कुटं
पाल्यापाचोळयाचा जीव वहाटुळीशी घुस्‍मटं.

उभ्या धस्कटांचं रान, आयुष्याला भिंगुळवानं
मुक्या जात्याच्या पाळूशी ओवी गाते जिवातुन.

सये सुगरनी बाई, तुला कशी सांगू गोष्ट
दाट दु:खाचं गाठुडं शब्द उचलंना वटं.

माय सुगरनी बाई देई, घरट्याशी थारा
असं बेवारशी जिनं सोसवेना उन्हवारा.
गीत - ना. धों. महानोर
संगीत - आनंद मोडक
स्वर- अंजली मराठे
चित्रपट - दोघी
गीत प्रकार - चित्रगीत
धसकट - धस, कुसळ.
पाळू - जात्याच्या तोंडाची उंच कड.
भिंगुळवाणे - भयंकर, उदास.
वहाटळ - वावटळ, चक्रवात.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.