A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भूमि जल तेज पवमान

भूमि, जल, तेज, पवमान, नभ पांच हीं आदि तत्त्वें करुनि साक्ष धरितों ॥

पाणि तुझा सखे वीर नर पार्थ हा धर्मकामीं, तुला आज वरितों ।
प्रिये सोडिं सोडिं अतां संशयातें । देइ सखि गाढ आलिंगनातें ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - सौभद्र
चाल-मला सांग नृपतीस
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
पाणि - हात.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.