A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या कातरवेळी (२)

या कातरवेळी,
पाहिजेस तू जवळी

एकटी मी दे आधार
छेड हळू हृदय-तार
ऐक आर्त ही पुकार
सांजवात ये उजळी

रजनीची चाहूल ये
उचलुनिया अलगद घे
पैलतिरी मजला ने
पुसट वाट पायदळी

शिणले रे, मी अधीर
भवती पसरे तिमिर
व्याकुळ नयनांत नीर
मीलनाची आस खुळी
गीत - अनिल भारती
संगीत - मधुकर पाठक
स्वर- मालती पांडे
राग - यमन
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.