A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या छुगडीच्या बाहुलीचं

माझ्या छुगडीच्या बाहुलीचं लगीन, माझ्या छुगडीच्या

गोंधळ-गडबड लग्‍नाची घाई, माझ्या छुगडीला काय यात फुरसत नाही !
उणे नको जरा कुठे पडायाला काही, अशी वेळ पुन्हा कधी काही येणारच नाही !
काळजीमुळे कामामुळे, लग्‍नाच्या ह्या व्यापामुळे, पोर गेली हो थकुन

समोरच्या शुभाचा बाहुला नवरा, न्‌ वरमाई शुभा तिचा ठसका न्यारा !
छुगडीला राग तिचा पाहून तोरा, पण करते काय? तिचा बाहुला गोरा !
गोरा-गोरा बाहुला, त्याची सुंदर-सुंदर बाहुली, हा दिसतो जोडा कसा खुलुन

आमंत्रणं जाऊ द्यावी- ठायीठायी गेली, पाहुण्यांची गडबड आता घरी सुरु झाली !
मंडपही घातला न्‌ वाजंत्रीही आली, रोषणाई छानदार मंडपावर केली !
मानपान विहिणीला, कपडलत्ता खरेदीला, निघे छुगडी घाईनं

मायेपोटी माणसं सारी गोळा आता आली, मुंबईहुन आजोबा न्‌ गोंदियाची आत्या आली
पुण्याहुन भाऊ, वरणगावहून आजी आली, काका-काकू, मामा-मामी, मावशीही आली
जो-तो आता उत्सुकला, भरुनिया डोळा- सोहळा कधी पाहीन?

अत्तरदाणी, गुलाबदाणी, पान-सुपारीचा- मिलिंद, अभय, मंगेश यांनी बंदोबस्त केला !
पुष्पा, मिनू, मंजिरीने, हळदी-कुंकू याचा- व्यवस्थित ! उणेपणा नाही येऊ दिला !
मंडपात दाटी झाली, मुहुर्ताची वेळ, चला लवकर, व्हा रे सावधान

अंतरपाट धरला बाहुली नि बाहुल्यात, हारतुरे तयार, अक्षताही मंडपात
मंगलाष्टकांनाही झाली आता सुरुवात-
(आता मंगल सोहळा, सुखद हा, कुर्यात सदा मंगलम्‌)
मंगलाष्टकांना झाली आता सुरुवात-, मधुनच भटजी काही मंत्र म्हणतात-
सावधान म्हणतात, टाळी-बँड वाजतात, अंतरपाट सारुन
गीत - शरद मुठे
संगीत - शरद मुठे
स्वर-
गीत प्रकार - बालगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
ठाय - स्थान, ठिकाण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.