A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बुद्ध हवा का युद्ध हवे

घडवाया हे जगत नवे,
बुद्ध हवा का युद्ध हवे?

सहस्र योजने इथे लोटली
मानवताही त्यात लोपली
दया-शांती का शांत झोपली
विझले अवतीभवती दिवे
बुद्ध हवा का युद्ध हवे?

भयाण वादळ दिशांत दाही
अंधारातील बिकट वाट ही
किरण आशेचा कुठेही न लवही
पथ उजळाया थटती थवे
बुद्ध हवा का युद्ध हवे?

त्रिखंडात हा अमुचा प्यारा
वैभवशाली शांती मनोरा
स्वातंत्र्याचा उज्ज्वल तारा
आज भारता नेहरू हवे