A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बुद्ध हवा का युद्ध हवे

घडवाया हे जगत नवे,
बुद्ध हवा का युद्ध हवे?

सहस्र योजने इथे लोटली
मानवताही त्यात लोपली
दया-शांती का शांत झोपली
विझले अवतीभवती दिवे
बुद्ध हवा का युद्ध हवे?

भयाण वादळ दिशांत दाही
अंधारातील बिकट वाट ही
किरण आशेचा कुठेही न लवही
पथ उजळाया थटती थवे
बुद्ध हवा का युद्ध हवे?

त्रिखंडात हा अमुचा प्यारा
वैभवशाली शांती मनोरा
स्वातंत्र्याचा उज्ज्वल तारा
आज भारता नेहरू हवे

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.