A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चल चल जाऊ शिणुमाला

मी न्हाई यायची शिणुमाला अवं मी न्हाई यायची शिणुमाला
चल चल जाऊ शिणुमाला आता चल ग जाऊ शिणुमाला

नगं शिणुमा, नाटक, गानं
घरात हाय हो माझं सोनं
बबडं लाडकं गोजिरवानं
उजळंल अपल्या जन्माला अवं मी न्हाई यायची शिणुमाला

चल चल जाऊ बाजाराला
चिरडी चिंगीला, रिडीब तुला
आईला साज, फटफटी मला
विंग्रजी बाजा सोन्याला ग चल चल जाऊ शिणुमाला

पै पैशानं रुपयं जमविलं
दोन बिघं रान आपन घेतलं
दुध-दुभतं बि घरात आलं
संसार अपला बहरा आला आता मी न्हाई जायची शिणुमाला

देव दयेनं पाऊस पडला
भाव गुळाला वाढून आला
घाटीव पेरं भुईमूग उठला
धरती सोनं राबंल त्याला अगं चल चल जाऊ शिणुमाला

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  उषा मंगेशकर, जयवंत कुलकर्णी