A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चल चल रे सजणा

चल चल रे सजणा गाऊया
प्रीतीफुलांनी न्हाऊया

येथे कुणी ना अशा सांजवेळी
वारा हळू हा साद घाली

वेलीवरी ऐसा आता
साज नवा आला नाथा
पानोपानी प्रेमगाणी वेचूया

लोचनांची वेडी भाषा
प्रीतिच्या युगाची आशा
रानीवनी मोहरुनी जाऊया

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.