A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चल ग सई चल चल बाई

चल ग सई चल चल बाई
गौराई आल्यात सोन्याच्या पायी

गौराई तुमची पुण्याई मोठी
चढून यावं अंगण ओटी
तुमच्या सांगाती लक्ष्मी येई

गौराई तुमचे पाऊलठसे
घरात दारात उठले कसे
सुखाची बरसात अवघ्या ठायी

गौराई कोठीत पाऊल ठेवा
धान्यानं कुणगा भरून जावा
धनाला आता कमती नाही

सैपाकघरात गौराई बसा
चुलीला द्यावा अन्‍नाचा वसा
सुखाचा घास मुखात जाई

हातात चुडा कपाळी कुंकू
तुमच्या कृपेनं काळाला जिंकू
झुकते पायी ठेवते डोई
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - बाळ पळसुले
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - सासुरवाशीण
गीत प्रकार - चित्रगीत
ओटी - ओसरी, घराचा ओटा / पदर.
कुणगा - लपवून ठेवलेले धन-धान्य.
ठाय - स्थान, ठिकाण.