A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चल्‌ झेलूया गाणे

चल्‌ झेलूया गाणे, वासंतीक उखाणे
कांचनआशा बहरुन आल्या वयात आली राने !

गर्भरेशमी पाऊलवाटा कशा सुगंधी झाल्या?
जळथेंबाचा पाऊस नसुनी दिठीदिठीतुन न्हाल्या
हे कुठले अमृतदेणे? हे वासंतीक उखाणे
कांचनआशा बहरुन आल्या वयात आली राने !

पदराचा कापूर जाहला, हवेत उडतो बाई
डोळ्यांमधल्या स्वप्‍नांवरती रंग शिंपुनी जाई
हे पंख नसुनी उडणे, हे वासंतीक उखणे
कांचनआशा बहरुन आल्या वयात आली राने !

मंदिर झाले या हृदयाचे, दिशाच झाल्या बाहू
ओंजळीतला ऋतू फुलांचा कुठल्या चरणी वाहू?
हे तुझेच अक्षय लेणे, हे वासंतीक उखाणे
कांचनआशा बहरुन आल्या वयात आली राने !
गीत - प्रवीण दवणे
संगीत - शांक-नील
स्वर- सुमन कल्याणपूर
गीत प्रकार - भावगीत
कांचन - सोने.
लेणे - वस्‍त्र / अलंकार / भिंतीवरील अथवा दगडावरील कोरीव काम.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.