A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चल रं शिरपा देवाची किरपा

चल रं शिरपा, देवाची किरपा
झालीया औंदा छान रं छान
गाऊ मोटंवरचं गानं

चल माज्या राजा, चल रं सर्जा बिगी बिगी
बिगी बिगी डौलानं, डौलानं
गाऊ मोटं वरचं गानं

मोट चालली मळ्यात माज्या, चाक वाजतंय कुईकुई
पाटाचं पानी, झुळझुळवानी, फुलवीत जातंय जाईजुई
धरती माता येईल आता, नेसून हिरवं लेनं रं लेनं
गाऊ मोटं वरचं गानं

गाजर मुळा नी केळी राताळी माघातला हरभरा
पडवळ काकडी वांगी वालपापडी मक्याचा डुलतोय तुरा
कोथमिर घेवडा सुवासी केवडा उसाचं लावलंय बेनं रं बेनं
गाऊ मोटं वरचं गानं

उसाचं पीक आलंय जोसात औंदा
अरं देईल बरकत मिरची नी कांदा
वाटाना भेंडी तेजीचा सौदा
खुशीत गातुया शेतकरी दादा
गव्हाची ओंबी वार्‍याशी झोंबी करतीया पिरमानं पिरमानं
गाऊ मोटं वरचं गानं
तरुवर - तरू / झाड.
मोट - विहिरीतून पाणी काढण्याचे मोठे पात्र.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  जयवंत कुलकर्णी