A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चल रं शिरपा देवाची किरपा

चल रं शिरपा, देवाची किरपा झालीया औंदा छान रं छान
गाऊ मोटंवरचं गाणं

चल माज्या राजा, चल रं सर्जा बिगीबिगी, बिगीबिगी डौलानं डौलानं
गाऊ मोटंवरचं गाणं

मोट चालली मळ्यात माज्या चाक वाजतंय कुईकुई
पाटाचं पानी झुळझुळवानी फुलवीत जातंय जाईजुई
धरतीमाता येईल आता नेसून हिरवं लेणं रं लेणं
गाऊ मोटंवरचं गाणं

गाजर मुळा नि केळी रताळी माघातला हरभरा
पडवळ काकडी वांगी वालपापडी मक्याचा डुलतोय तुरा
कोथमिर घेवडा सुवासी केवडा उसाचं लावलंय बेणं रं बेणं
गाऊ मोटंवरचं गाणं

उसाचं पीक आलंय जोसात औंदा
अरं देईल बरकत मिरची नी कांदा
वाटाणा भेंडी तेजीचा सौदा
खुशीत गातुया शेतकरी दादा
गव्हाची ओंबी वार्‍याशी झोंबी करतीया पिरमानं पिरमानं
गाऊ मोटंवरचं गाणं
तरुवर - तरू / झाड.
मोट - विहिरीतून पाणी काढण्याचे मोठे पात्र.

 

Print option will come back soon