A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चल सोडून हा देश पक्षिणी

आईलाही विसरून जाती या देशातील पिले अडाणी
चल सोडून हा देश पक्षिणी

विराण झाले अरण्य सारे
भणभण करते भीषण वारे
दिसे न कोठे कण अन्‍नाचा, कुठे दिसेना पाणी

मोडून पडली घरटी-कोटी
कशी राहशील इथे एकटी
इथे न नांदे कोणी जिवलग, नसे आप्तही कोणी

उडुन उंच जा ऊर्ध्व दिशेला
मार्ग मानिनी अन्य न तुजला
स्वार्थाविण ना धर्म जाणिती खुळे येथले प्राणी
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - एकटी
गीत प्रकार - चित्रगीत
कोटर - झाडातली ढोली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.