A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चालली गोदावरी

ही गुणाची गोजिरी ग गौर माझी साजिरी
कोणत्या ग दूर देशी सोडुनिया रायरी
चालली गोदावरी !

साज घाला सोनियाचा कंकणे हिरवा चुडा
पाटली बिंदी बिजोरा गळसरीचा आकडा
केशरी कुंकू कपाळी साजते ही लाजरी
चालली गोदावरी !

सनई मंजुळ वाजतें हा सूरगंधाचा सडा
नादतिं घन दुंदुभि झडतो गडावर चौघडा
दूर रानी ऐकूं येई मोहनाची बासरी
चालली गोदावरी !

लागली हुरहुर जीवा चिंब डोळ्यांच्या कडा
पाहता हे रूपराणी जात ऐन्याला तडा
दृष्ट काढा ग सईची लोण राई-मोहरी
चालली गोदावरी !

वाट ही विसरूं नको माहेरची माझे सखी
ये कधीकाळी मुली ग ठेव बाई ओळखी
ग नको पाहूं वळोनी जा सुखे जा सासरी
चालली गोदावरी !
गीत - राजा बढे
संगीत - डी. पी. कोरगावकर
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - राजगडचा राजबंदी
गीत प्रकार - चित्रगीत
दुंदुभि - नगारा, एक वाद्य.
लिंबलोण - दृष्ट काढण्याचे साहित्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.