A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंचल हा मनमोहन ग

चंचल हा मनमोहन ग, याला कसले बंधन ग !

हा इवलासा बाळ सावळा
हा नंदाचा कंद कोवळा
सखि याच्या खेळाला झाले थिटे नभाचे अंगण ग !

हा वार्‍यापरी येतो-जातो
दही-दूध-लोणी चोरून खातो
भारी अवखळ भारी अचपळ माझा हा यदुनंदन ग !

मी म्हणते हे माझे छकुले
माझ्या पोटी जन्मा आले
मुखात पण ब्रह्मांड पाहता गळते माझे 'मी'पण ग !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.