A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांद माझा हा हांसरा

चांद माझा हा हांसरा
नाचवी कसा प्रेमसागरा
प्रीत लहरी ये भरा

गुण-कनकाच्या नव कोंदणिं गे
शोभसी सखे तूं हिरा
कनक - सोने.
कोंदण - दागिन्यातील हिरे वगैरे भोवतीची घडण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.