A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांद माझा हा हासरा

चांद माझा हा हासरा ।
नाचवी कसा प्रेमसागरा ।
प्रीत लहरी ये भरा ॥

गुण कनकाच्या नव कोंदणी गे ।
शोभसी सखे, तू हिरा ॥
कोंदण - दागिन्यातील हिरे वगैरे भोवतीची घडण.