A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांद मोहरे चांदणे झरे

चांद मोहरे, चांदणे झरे
झोपेतच गाली असा हसशी का बरे?

गगनातील नीलपरी, उतरुनिया भूमीवरी
उचलुनिया नेती तुला उंच काय रे?

उंच उंच गगनी तुला, काय दिसे सांग मुला
दिसते का हळू विमान एक संचरे

बसून आत कोण हसे, कुशल कुणी तरुण पुसे
खचित तेच प्राणनाथ सांगू काय रे

जाग जरा नीज सोड, पापा दे मजसी गोड
फिरुनी जाय लंघुनीया सात अंबरे
लंघणे (उल्लंघणे) - ओलांडणे, पार करणे.